Σήμερα περισσότερο από ποτέ , οι καταναλωτές αναλύουν σε συνιστώσες όσον αφορά τα περιβαλλοντολογικά θέματα όταν είναι να αγοράσουν .Θέλουν να είναι σίγουροι εάν ένα προϊόν είναι περιβαλλοντικά ασφαλές να χρησιμοποιηθεί και εάν έγινε σύμφωνα με πρότυπα «φιλικά προς το περιβάλλον» . Τα χαλιά δεν εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.

Το αμερικάνικο Ινστιτούτο χαλιών και μοκετών (CRI) ελέγχει πάνω από το 95% του συνόλου των παραγωγών χαλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το CRI συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και διακίνηση χαλιών – μοκετών για να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των καταναλωτών και να τους δείξει πώς τα εν λόγω προϊόντα δημιουργούν ένα καλύτερο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα Green Label Plus, έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει και να παρέχει εξασφαλίσεις ότι τα χαλιά - μοκέτες πληρούν τα πιο αυστηρά κριτήρια για χαμηλές εκπομπές χημικών και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.