Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση GUT

www.pro-dis.info

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές αναλύουν σε συνιστώσες όσον αφορά τα περιβαλλοντολογικά θέματα όταν είναι να αγοράσουν και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις πιστοποιήσεις. Θέλουν να είναι σίγουροι εάν ένα προϊόν είναι περιβαλλοντικά ασφαλές να χρησιμοποιηθεί και εάν έγινε σύμφωνα με πρότυπα «φιλικά προς το περιβάλλον». Τα χαλιά δεν εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.

GUT (www.pro-dis.info) είναι Ευρωπαϊκός οίκος δοκιμών. Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού και των απαιτήσεων του για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (χαλιά – μοκέτες) χωρίς επιπτώσεις στην υγεία, για ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης.

Το GUT, όσον αφορά τις πιστοποιήσεις, είναι κάτι περισσότερο από μια νέα ετικέτα στα χαλιά – μοκέτες.

Είναι το ορατό σημάδι μιας ανανεωμένης εμπιστοσύνης στους τάπητες. Δεσμεύεται να είναι φιλικά προς τον χρήστη και φιλικά προς το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ταπήτων (χαλιά – μοκέτες), από την παραγωγή στην εγκατάσταση και από την χρήση στην ανακύκλωση. Τα πρότυπά του για τις πρώτες ύλες, τις πρόσθετες ουσίες και τις διαδικασίες παραγωγής είναι μοναδικά στην Ευρώπη.

Η πιστοποίηση ποιότητας είναι τα αποτελέσματα της επιθεώρησης μια σειρά από τεστ που έγιναν για την καταναλωτική ασφάλεια στα χαλιά/μοκέτες των βιομηχανιών που επέλεξαν να συμμορφωθούν κάτω από τις απαιτήσεις των προτύπων που έχουν καθιερωθεί και έχουν δείξει ότι αυτά τα αγαθά πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον χωρίς επιβλαβείς ουσίες. Η εντατική δοκιμή προϊόντων στις χημικές ουσίες και τις εκπομπές είναι η βάση για την καταναλωτική ασφάλεια.

Τεστ δοκιμών GUT για επιβλαβείς ουσίες
A) Λίστα ουσιών (πενταχλωροφαινόλη, οξικό άλας βινυλίου, φορμαλδεϋδη, επικίνδυνα φυτοφάρμακα, βουταδιένιο, χλωρίδιο βινυλίου)
Β) Εκπομπές με ανοχές κατώτατων ορίων για τολουόλιο, στυρόλιο, 4-vinyl-cyclohexene (χημικό συστατικό σε εποξικές ρητίνες), 4-phenylcclohexene, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, πτητικά οργανικά συστατικά.
Γ) Νέα μυρωδιά.

Αποτελέσματα
Το προϊόν πιστοποιείται όταν πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια των τεστ.
Α) Δεν ανιχνεύθηκαν επικίνδυνες ουσίες.
Β) Οι εκπομπές δεν έχουν υπερβεί τα κατώτατα όρια.
Γ) Δοκιμή μυρωδιάς: πέρασε.

Το προϊόν (χαλί – μοκέτα) καταχωρείται και παίρνει ένα μοναδικό νούμερο από την GUT (www.pro-dis.info)

Πιστοποίηση OEKO –TEX STANDART 100

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές αναλύουν σε συνιστώσες όσον αφορά τα περιβαλλοντολογικά θέματα όταν είναι να αγοράσουν. Θέλουν να είναι σίγουροι εάν ένα προϊόν είναι περιβαλλοντικά ασφαλές να χρησιμοποιηθεί και εάν έγινε σύμφωνα με πρότυπα «φιλικά προς το περιβάλλον». Τα χαλιά δεν εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.

OEKO –TEX STANDART 100 (www.oeko-tex.com) είναι Ευρωπαϊκός οίκος δοκιμών που παρέχει πιστοποιήσεις. Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού και των απαιτήσεων του για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (χαλιά – μοκέτες) χωρίς επιπτώσεις στην υγεία, για ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης.

Το Οeko –Tex, ό είναι κάτι περισσότερο από μια νέα ετικέτα στα χαλιά – μοκέτες.

Είναι το ορατό σημάδι μιας ανανεωμένης εμπιστοσύνης στους τάπητες. Δεσμεύεται να είναι φιλικά προς τον χρήστη και φιλικά προς το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ταπήτων (χαλιά – μοκέτες), από την παραγωγή στην εγκατάσταση και από την χρήση στην ανακύκλωση. Τα πρότυπά του για τις πρώτες ύλες, τις πρόσθετες ουσίες και τις διαδικασίες παραγωγής είναι μοναδικά στην Ευρώπη.

Η πιστοποίηση ποιότητας είναι τα αποτελέσματα της επιθεώρησης μιας σειράς από τεστ που έγιναν για την καταναλωτική ασφάλεια στα χαλιά/μοκέτες των βιομηχανιών που επέλεξαν να συμμορφωθούν κάτω από τις απαιτήσεις των προτύπων, που έχουν καθιερωθεί και έχουν δείξει ότι αυτά τα αγαθά πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον χωρίς επιβλαβείς ουσίες. Η εντατική δοκιμή προϊόντων στις χημικές ουσίες και τις εκπομπές είναι η βάση για την καταναλωτική ασφάλεια.

Η πιστοποίηση και η έγκριση είναι πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Oeko – Tex Standard 100 κάτω από μια σειρά εκτεταμένων εργαστηριακών ελέγχων.

Οι έλεγχοι αυτοί δεν περιλαμβάνουν μόνο τις επικίνδυνες και απαγορευμένες ουσίες αλλά και εκείνες που θεωρούνται επιβλαβείς για τη υγεία του ανθρώπου, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές έρευνες.

Οι δοκιμές αυτές έχουν δείξει ότι τα προϊόντα καλύπτουν τις ανθρώπινες οικολογικές απαιτήσεις των προτύπων που έχουν καθιερωθεί προς το παρόν για τους τάπητες (χαλιά – μοκέτες) χωρίς επιπτώσεις στην υγεία.

Οι απαγορευμένες αυτές ουσίες οι οποίες είναι επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου ελέγχονται στα εργαστήρια με βάση την έκθεση δοκιμής προκειμένου να χορηγηθεί η πιστοποίηση Oeko – Tex Standadr 100.

Το προϊόν καταχωρείται και παίρνει ένα μοναδικό νούμερο πχ. 11HTR 94219 από τον οίκο δοκιμών Hohenstein.

Με αυτό το νούμερο ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής μπορεί και κάνει έλεγχο εγκυρότητας μπαίνοντας στο site www.oeko-tex.com.

Τεστ δοκιμών Hohenstein για επιβλαβείς ουσίες:
– Συγκεκριμένες κατηγορίες αζωχρωμάτων *
– Καρκινογόνες και αλλεργιογόνες βαφές
– Φορμαλδεύδη*
– Φυτοφάρμακα
– Χλωριωμένες φαινόλες
– Χλωρο-οργανικά βενζόλια και τολουόλες
– Βαρέα μέταλλα
– Συνολικός μόλυβδος (Pb) και κάδμιο ( Cd)
– Perfluorooctane sulfonates (PFOS) , perfluorooctanic acid ( PFOA )
– Εντομοκτόνες ενώσεις ( TBT και DBT)
– Φθαλικά *
– Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
– Βιολογικά δραστικά και φλογοεπιβραδυντικά προϊόντα ( αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις)

* Ελεγχόμενοι δια νόμου παράμετροι στην Ευρώπη.

Oι κάτοχοι των πιστοποιητικών για τα οποία εκδόθηκε μία δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το ISO 17050-1, είναι κάτω από την υποχρέωση να χρησιμοποιούν την ένδειξη Oeko –Tex μόνο στα συνδεόμενα με τα προϊόντα που προσαρμόζονται με το δείγμα που δοκιμάστηκε αρχικά.

Πρόγραμμα GREEN LABEL PLUS

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές αναλύουν σε συνιστώσες όσον αφορά τα περιβαλλοντολογικά θέματα όταν είναι να αγοράσουν. Θέλουν να είναι σίγουροι εάν ένα προϊόν είναι περιβαλλοντικά ασφαλές να χρησιμοποιηθεί και εάν έγινε σύμφωνα με πρότυπα «φιλικά προς το περιβάλλον». Τα χαλιά δεν εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.

Το αμερικάνικο Ινστιτούτο χαλιών και μοκετών (CRI), όσον αφορά τις πιστοποιήσεις, ελέγχει πάνω από το 95% του συνόλου των παραγωγών χαλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το CRI συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και διακίνηση χαλιών – μοκετών για να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των καταναλωτών και να τους δείξει πώς τα εν λόγω προϊόντα δημιουργούν ένα καλύτερο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα Green Label Plus, έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει και να παρέχει εξασφαλίσεις και πιστοποιήσεις ότι τα χαλιά – μοκέτες πληρούν τα πιο αυστηρά κριτήρια για χαμηλές εκπομπές χημικών και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.